Boekingsvoorwaarden Friesland Boating Yachtcharter
Algemene Verhuurvoorwaarden pleziervaartuigen Hiswa

Om een pleziervaartuig te kunnen huren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kan te maken hebben met leeftijd, vaarbewijs, gebruikersrechten en speciale afspraken voor bijvoorbeeld de Sneekweek. Om een en ander goed met elkaar af te spreken, voorkomen we later veel discussie over wat wel en niet toelaatbaar is.

Hieronder vermelden wij de aanvullende verhuurvoorwaarden van Friesland Boating Yachtcharter. Onze schepen worden verhuurd onder de "Hiswa algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van pleziervaartuigen". Verder verwijzen wij u naar enkele downloads van de Hiswa en het overnamecontract van Friesland Boating Yachtcharter.

Reservering
Telefonische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom. Deze dient binnen veertien dagen na ontvangst van het huurcontract te worden betaald en het restant vier weken voor vertrek.

Huurovernamecontract/verhuurovereenkomst
Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde verhuurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs, of ID-kaart. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van deze verhuurovereenkomst en betaling van de borg. Vooraf controleert u de inventarislijst. Bij vermissingen, na uw controle, bent u zelf aansprakelijk. Bij verschil van mening is het ondertekende huurovernamecontract/verhuurovereenkomst in eerste orde van toepassing.

Borg en verzekering
Huurder heeft een eigen risico van € 300,00 (voor de fribo 1500 €500,00) per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen. . Het eigen risico dient voor afvaart als borgsom bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Friesland Boating heeft zijn schepen all-risk verzekerd met een eigen risico van uw borgsom. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij de huurder. Indien er schade aan het schip of aan de inventaris is toegebracht, wordt deze schade met het borgbedrag verrekend. Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld voor de gehele schade, zij het direct, indirect, of voor vervolgschades. U dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel Friesland Boating, havenmeester, politie en bevoegde waterwegbeheerders. Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van het schip, de motor en de toebehoren.

Betalings mogelijkheden
Onze voorkeur gaat uit naar betaling via online banking. De borg willen wij bij voorkeur contant ontvangen, omdat deze bij schadevrije terugkeer ook weer contant wordt teruggegeven en wij u hiervoor geen bankkosten willen laten betalen. 

Personen
Aan minderjarigen worden geen schepen afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen. De huurder en dus verantwoordelijke van het pleziervaartuig is minimaal 18 jaar (In sommige gevallen zullen wij de leeftijd van 21 hanteren, dat is afhankelijk van het type pleziervaartuig). Het is niet toegestaan met meer dan het aantal aangegeven personen plaats te nemen in de boot of de boten en anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.

Brandstof
Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank dieselolie mee. Het verbruik is voor kosten van de huurder. Indien het pleziervaartuig niet getankt kan worden, rekenen wij af op basis van motor-uren tegen een gemiddeld gebruik per motor-uur.

Vertrek en terugkeer
De vertrektijd is vermeld op uw overeenkomst, zorg dat u op tijd bent. Indien u het schip wenst op te halen na 16.00 uur, dient u dit vooraf te melden. Wij proberen dan een oplossing te zoeken. De terugkeertijd staat eveneens vermeld op uw overeenkomst. Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van minimaal € 50,00 voor ieder verlaat uur in rekening te brengen. Indien de boot zo verlaat is dat de volgende huurder hiermee benadeeld wordt, heeft de verhuurder het recht de gehele borgsom in te nemen en de verdere gevolgschade te verhalen op huurder c.q. diens verzekering.

Vaste kosten per boeking
U betaalt per boeking een vast bedrag voor eindschoonmaak, lakenpakket, 1 volle gasfles, instructie, verzekering en toeristenbelasting.
Het schip wordt schoon aan u afgeleverd en wij ontvangen het graag redelijk schoon van u retour. Omdat ook de volgende huurder weer in een schoon schip wil verblijven, doen wij altijd zelf de eindschoonmaak en controle. U krijgt van ons een volle gasfles mee, meerverbruik moet u bijbetalen. De lakens voor matrassen en kussenslopen verzorgen wij, dekbedden of slaapzakken zijn dus niet standaard aan boord.

Bootinstructie
Na uitleg van de waterkaart en het boordboek kunt u aan boord gaan en de inventaris checken. Een instructeur komt z.s.m. naar u toe om de techniek-, en gebruiksaanwijzingen te bespreken. Een bootinstructie is dus geen vaarinstructie!

Vaarinstructie
Wij gaan er van uit dat u enige ervaring heeft om met een boot te varen, mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een vaarinstructie boeken via het extra bestelformulier. Afhankelijk van uw eigen inzicht en handeling snelheid is vaak 1-2 uren voldoende. Kosten € 50,- per uur. 

Overige kosten
Brug- en liggelden zijn voor eigen rekening, evenals de kosten voor leidingwater en brandstof.

Inventaris
Onze schepen zijn zeer compleet uitgerust. Een complete inventarislijst is altijd aan boord. Alleen dekbedden, hand- en theedoeken dient u zelf mee te nemen. Eventueel kunt u vooraf dekbedden en hand- en theedoekenpakketten reserveren. Natuurlijk ook overige extra's zoals zwemvesten, waterkaarten en vouwfietsen, et cetera. U bent verplicht de inventaris te controleren. Friesland Boating controleert uw boot bij inname, vermissingen worden met u verrekend.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is alleen met toestemming van de verhuurder toegestaan. Per huisdier betaalt u € 50 extra.

Inleveren van het pleziervaartuig
Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn redelijk schoongemaakt te zijn. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boten te zijn neergelegd. Verder dient u de lakens en kussenslopen af te halen en neemt u deze samen met de boordboeken en sleutels mee naar de receptie. Dit geldt ook voor andere gehuurde accessoires.

Annulering
Voor annulering zie art. 14 Hiswa Algemene Voorwaarden.
Bij het niet afnemen door huurder van de boten als overeengekomen, vervalt de huursom aan de verhuurder, ook indien deze nog niet bij vooruitbetaling is voldaan. Indien de boten bij annulering alsnog verhuurd kunnen worden, is teruggave van de vooruitbetaalde huursom en kwijtschelding van het restant alsnog mogelijk. Dit uitsluitend ter beoordeling aan de verhuurder.  In dit geval worden altijd € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij uw boeking ontvangt u van ons een inschrijfformulier van Lodewijk Assurantien. Hiermee kunt u bijna alle zaken verzekeren, zoals waarborgsom voor (80%), gevolgschade, geneeskundige kosten, brand, ongevallen en annuleringskosten voor slechts 5% van de huursom + € 5 poliskosten. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden of neem contact op met Lodewijk Assurantien te Wezep. Tel. +31 (0) 383761701.

Slecht weer
Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer. Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.

Vaargebied
Toegestaan zijn alle Nederlandse binnenwateren. Voor onze houseboaten, met een hoogte van circa 1,65 cm, geldt een verbod voor het Prinses Margrietkanaal, dit mag alleen gekruist worden. Absoluut verboden zijn IJsselmeer, Waddenzee en de grote rivieren. Indien u over voldoende ervaring en vaarbewijzen beschikt, kunnen wij in sommige gevallen een uitzondering maken. Hiervoor moet u vooraf toestemming vragen. Bij toestemming dient u zelf te zorgen voor de nodige navigatie- en reddingsmiddelen aan boord.

Ontbinding overeenkomst
Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. de weersomstandigheden dit vereisen, b. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt, c. huurder overlast veroorzaakt in of rond de Friese watersportplaatsen en jacht– en passantenhavens. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Pech onderweg
Huurder dient de in de meegeleverde handleiding vermelde aanwijzingen in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd, is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is. Storingen die korter hebben geduurd dan 3 uur nadat de melding was binnen gekomen, worden echter niet vergoed. Storingen aan radio/cd speler, TV, 2e toilet, koelkast, magnetron of andere apparaten, navigatie-instrumenten, verlichting, hang- en sluitwerk, ruitenwissers, boeg- en hekschroef worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven.
Indien het overduidelijk is dat u, ondanks onze telefonische aanwijzigingen of instructie, de monteur voor 'niets' laat komen, dan zijn de kosten voor uw rekening. Wij berekenen € 45 per uur van maandag t/m vrijdag, € 75 per uur vanaf vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 21.00 uur en € 100 per uur op zon- en feestdagen. Voor autokosten berekenen wij € 0,45 per kilometer.