Disclaimer

Friesland Boating besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde teksten, afbeeldingen en alle overige (beeld) informatie van de website.
Friesland Boating kan echter niet garanderen dat alle gegeven informatie foutloos, volledig of actueel is. Om deze redenen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de in deze website opgenomen pagina's.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van schade van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Friesland Boating aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden aangeboden inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Niets van de op deze website geplaatste materialen mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, drukwerk of via internet, intranet op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Friesland Boating.