Marrekrite

Natuurlijk afmeren in Fryslân

Zoekt u vrije aanlegplaatsen midden in de natuur?

De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen de provincie Fryslân en 21 gemeenten in Fryslân. Hun doel is om een goede balans te vinden tussen recreatie op en om het Friese water en het landschap en de natuur. In totaal vindt u in Fryslân ruim 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen op 550 locaties. Op de recreatiekaart kunt u ze allemaal bekijken.

Het budget om alle voorzieningen te onderhouden en beheren is beperkt. Vanzelfsprekend wordt een groot deel van het beheer en onderhoud gefinancierd door de provincie en de 21 gemeenten. U als watersporter kan ook een bijdrage leveren door het kopen van de Marrekritewimpel voor een bedrag van  € 15,00.